Hơn 20 nghìn ha mặt nước, vùng núi Sơn La thành trung tâm giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc

Hơn 20 nghìn ha mặt nước, vùng núi Sơn La thành trung tâm giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc

Khai thác tiềm năng, lợi thế trên 20.000 ha mặt nước lòng hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La, cùng hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc. Trong giai đoạn 2021-2025, Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc, có sản phẩm thủy sản xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo.

Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc

Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc - Ảnh 2.

Ngày 14/7/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34-NQ/TU về nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2015-2020. Cụ thể hóa Nghị quyết, HĐND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản. Theo đó, tỉnh đã hỗ trợ gần 19 tỷ đồng làm 3.793 lồng cá cho 50 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Mộc Châu, Vân Hồ; xây dựng 39 cơ sở sản xuất cá giống các loại; thành lập 73 doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực thủy sản; hỗ trợ hình thành và phát triển 17 chuỗi cung ứng các loại cá an toàn

Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc - Ảnh 3.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Sơn La, cho biết: Tỉnh Sơn Lađã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ lồng nuôi cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản; tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Đến nay, nghề nuôi cá lồng đã trở thành nghề chính của nhiều hộ dân, đem lại thu nhập ổn định từ 2-2,5 triệu đồng/người/tháng; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha nuôi trồng thủy sản đạt trên 120 triệu đồng.

Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc - Ảnh 4.

Cùng với việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản, hưởng ứng Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam, giai đoạn 2015-2020, các tổ chức, cá nhân đã thả gần 1,8 triệu con cá giống các loại vào hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Sông Mã và các lưu vực tự nhiên. Đồng thời, tổ chức các đợt phổ biến, tuyên truyền quy định của Nhà nước về khai thác thủy sản; tác hại của việc khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc.

Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc - Ảnh 5.

Để nuôi trồng thủy sản trở thành lĩnh vực thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh, thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thử nghiệm các công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản gắn với bảo vệ môi trường… Ưu tiên phát triển các loại thủy sản có lợi thế, giá trị kinh tế, tiềm năng xuất khẩu cao. Phát triển thủy sản trên cơ sở tái cơ cấu ngành thủy sản, gắn với phát triển du lịch bền vững. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, Sơn La trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc, có sản phẩm thủy sản xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển thủy sản bền vững

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *