Lợi dụng đất đồi dốc để trồng cây ăn quả, huyện nghèo ở Sơn La vượt khó thành công

Lợi dụng đất đồi dốc để trồng cây ăn quả, huyện nghèo ở Sơn La vượt khó thành công

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, diện tích cây ăn quả chất lượng cao ở Bắc Yên, tỉnh Sơn La từng bước được mở rộng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc.

Sơn La: Phát triển cây ăn quả trên đất dốc, hướng đi tốt nhất để huyện vùng cao thoát nghèo - Ảnh 2.

Năm 2020, sản lượng thu hoạch táo sơn tra của huyện Bắc Yên ước đạt trên 2.000 tấn; giá bán trung bình từ 15.000 – 20.000 đồng/kg tùy thuộc vào chất lượng quả.

Để mở rộng diện tích cây ăn quả cho năng suất và giá trị kinh tế cao huyên Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã vận động nhân dân chuyển đổi diện tích trồng các loại cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; tranh thủ các nguồn vốn từ Chương trình 135 và 30a của Chính phủ để hỗ trợ bà con phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả.

Sơn La: Phát triển cây ăn quả trên đất dốc, hướng đi tốt nhất để huyện vùng cao thoát nghèo - Ảnh 3.

Những nương ngô, khu vực đất trống, đồi núi trọc ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La được thay bằng các cánh rừng cây ăn quả

Chỉ tỉnh riêng 2020 huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã trồng mới 260 ha cây ăn quả, trong đó vùng cao trồng 100 ha cây Sơn Tra, đào, mận; vùng thấp trồng 160 ha các loại cây xoài, chuối, nhãn, cam, bưởi… nâng diện tích cây ăn quả trên địa bàn đạt gần 5.900 ha. Xây dựng chuỗi sản xuất sản phẩm nông sản an toàn theo tiêu chuẩn VietTGAP. Sản lượng hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt trên 100 tấn.

Sơn La: Phát triển cây ăn quả trên đất dốc, hướng đi tốt nhất để huyện vùng cao thoát nghèo - Ảnh 4.

Việc thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc thực sự làm thay đổi nhận thức, từng bước nâng cao trình độ canh tác của đồng bào vùng cao Bắc Yên

Đến nay, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi diện tích đất trồng ngô sang trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp. Đồng thời, xây dựng mối liên kết giữa các HTX với hộ nông dân trong hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *