Sản phẩm OCOP: An Giang khai thác được tài nguyên và tri thức bản địa, hướng đến nâng cao hơn nữa đời sống người dân

Sản phẩm OCOP: An Giang khai thác được tài nguyên và tri thức bản địa, hướng đến nâng cao hơn nữa đời sống người dân

Với thế mạnh là nông nghiệp, An Giang luôn hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Và với cách thức thực hiện đề án: “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” như hiện nay cho thấy tỉnh An Giang đã, đang và sẽ khai thác được tài nguyên và tri thức bản địa.

Sản phẩm OCOP: An Giang khai thác được tài nguyên và tri thức bản địa

Sản phẩm OCOP: An Giang khai thác được tài nguyên và tri thức bản địa, hướng đến nâng cao hơn nữa đời sống người dân - Ảnh 2.

Sức lan tỏa của chương trình OCOP của tỉnh An Giang được cộng đồng tích cực đón nhận

Sản phẩm OCOP: An Giang khai thác được tài nguyên và tri thức bản địa, hướng đến nâng cao hơn nữa đời sống người dân - Ảnh 3.

Các sản phẩm tham gia chương trình phát triển tốt và có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng, mẫu mã và quan trọng hơn đã thể hiện tinh thần chủ động sáng tạo, hành động địa phương, tư duy toàn cầu. Thu hút nguồn nhân lực trẻ.

Sản phẩm OCOP: An Giang khai thác được tài nguyên và tri thức bản địa, hướng đến nâng cao hơn nữa đời sống người dân - Ảnh 4.

Có thể thấy tài nguyên và tri thức bản địa là nguồn nội sinh vô cùng to lớn. cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Sản phẩm OCOP: An Giang khai thác được tài nguyên và tri thức bản địa, hướng đến nâng cao hơn nữa đời sống người dân - Ảnh 5.

Do vậy An Giang đang tận dụng triệt để nguồn lực này nhầm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp bằng công nghiệp, qua đó phát huy được thế mạnh vốn có của địa phương, được xem là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *