Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao lão tướng Hoàng Trung quy hàng Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao lão tướng Hoàng Trung quy hàng Lưu Bị

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Hoàng Trung dù được La Quán Trung hư cấu khá nhiều, nhưng về tính cách chân dung thì gần với sử sách. Và trong Tam Quốc, nhiều người vẫn đặt một câu hỏi về lý do vì sao lão tướng này lại chịu quy hàng Lưu Bị.

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao lão tướng Hoàng Trung quy hàng Lưu Bị

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *