Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Quan Vũ rất xem trọng chức quan do Tào Tháo tấn phong?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Quan Vũ rất xem trọng chức quan do Tào Tháo tấn phong?

Dù khước từ mọi vinh hoa phú quý, nhưng sau này Quan Vũ vẫn tự xưng là “Hán Thọ đình hầu” – chức quan mà Tào Tháo phong cho ông, khiến nhiều độc giả phải bàn tán về chữ “nghĩa” trong con người ông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *